Zadania innych szkół

Zarejestrowanych szkół: 189.
Zrealizowanych zadań: 1557.

Szkoła Miejscowość kategoria Nazwa Data wykonania
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej "Narodowe" czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. 2018-12-13
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Żołnierzy Niepodległości Zorganizowanie wyprawy szlakiem wybranej formacji wojskowej związanej z regionem. 2018-12-12
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Współtwórców Niepodległości Zorganizowanie happeningu lub przedstawienia teatralnego związanego z wybranym bohaterem. 2018-12-09
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Współtwórców Niepodległości Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi. 2018-12-09
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Pierwszych Dni Wolności Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego. 2018-12-09
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Dróg do Niepodległości Nawiązanie kontaktu z Polonią lub Polakami żyjącymi poza krajem – wspólne wykonanie wybranego zadania (np. biało – czerwona w każdym polskim oknie). 2018-12-09
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni LUBOCHNIA Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub zawodów sportowych. 2018-12-09