Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość (...) i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Karol Wojtyła
Lista szkół z certyfikatem

Posiadasz konto? Zaloguj się!

O konkursie

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałym momentem, by podjąć się współcześnie chyba najważniejszego dla naszej Ojczyzny zadania – budowania Wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań. Wspólnoty, w której należy dbać o łączące więzi, pielęgnować wzajemne zaufanie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotował Program Niepodległa 1918 – 2018, którego celem jest przeżycie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości w szerokich kręgach społeczeństwa, w kraju i poza jego granicami.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem dla Niepodległej – propozycje programowe ZHR mogą być cenne i wzbogacić programy wychowawcze szkół, dać okazję do osobistego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej Wspólnoty i współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź.

Proponujemy Państwu pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Mogą go zdobyć szkoły, które zarejestrują się na przygotowanej platformie i wykonają wymaganą liczbę zadań.

Można skorzystać z propozycji zamieszczonych w Programie lub wykazać się własną inwencją. Modyfikacja lub zmiana zadań wymaga jednak akceptacji Organizatora. Warto postarać się o wyjątkową formę ich realizacji, angażując zarówno swoich uczniów, jak i społeczność lokalną, ponieważ reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół, podejmujących najambitniejsze zadania (zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR Niepodległa 1918 – 2018), zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę wręczenia Mian.

Czas trwania programu: 1 września 2017 - 31 grudnia 2018 r.

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

Projekt uczczenia świąt państwowych: Konstytucji 3 Maja jako święta mądrości narodu i jego klasy politycznej, która potrafiła podnieść się z upadku i wskazać narodowi cele przyświecające sześciu pokoleniom Polaków; Wojska Polskiego 15 sierpnia – święta zwycięstwa zjednoczonego narodu nad zagrażającym bolszewizmem, zwycięstwa które stało się mitem założycielskim II Rzeczypospolitej; Niepodległości 11 Listopada – święta radowania się z wolności, suwerenności, a zarazem święta jedności narodu mimo różnych dróg wiodących do niepodległości.

Dowiedz się więcej

Szlak Współtwórców Niepodległości

Projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości.

Dowiedz się więcej

Szlak Żołnierzy Niepodległości

Projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich.

Dowiedz się więcej

Szlak Dróg do Niepodległości

Projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności.

Dowiedz się więcej

Szlak Pierwszych Dni Wolności

Projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

Dowiedz się więcej