Nazwa zadania: Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub zawodów sportowych.

Szkoła: Publiczne Przedszkole nr 1 im Marii Kownackiej w Rydułtowach

Opis zadania:

W roku 1867 we Lwowie został zapoczątkowany ruch sokoli. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne działało jawnie we wszystkich trzech zaborach, a jego mottem była słynna łacińska sentencja "Mens sana in corpore sano" tłumaczona w języku polskim jako "W zdrowym ciele zdrowy duch". "Sokół" propagował sport, gimnastykę i zdrowy styl życia. Wyraźnie podkreślano konieczność harmonijnego łączenia tężyzny fizycznej i sił moralnych.

Zorganizujcie biegi lub zawody sportowe, pamiętając, że w tych specjalnych zawodach, równie istotna co rywalizacja sportowa, jest idea zawodów i obowiązująca w sporcie zasada fair play. Wydarzenie to okazja do zaproponowania całym rodzinom zdrowego i radosnego spędzenia dnia, a współzawodnictwo może nieco odbiegać od tradycyjnych konkurencji sportowych.

Opis realizacji:

22 maja 2018 r. w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski odbył się bieg „Sztafeta dla Niepodległej”. Inicjatorami i współorganizatorami biegu była Rada Rodziców. W biegu sztafetowym udział brały dzieci wraz z rodzicami (przedstawiciele każdej grupy wiekowej). Pozostałe dzieci dopingowały uczestnikom biegu oraz pokonały trasę pieszo. Trasa biegu przyozdobiona została biało-czerwonymi balonami i chorągiewkami. Dzieci ubrane były w biało-czerwone stroje, a rodzice otrzymali kotyliony w barwach narodowych. Rozpoczęcie biegu poprzedziło zgromadzenie uczestników olimpiady na „Orliku”. Pani dyrektor wspólnie z Plastusiem powitała Panią Burmistrz Kornelią Newy i Pana Burmistrza Marcina Połomskiego, młodych zawodników, gości z klasy „0” Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, oraz rodziców. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy ze szczególnym zwróceniem uwagi dzieci na przyjęcie prawidłowej postawy. Po hymnie zapalono znicz olimpijski oraz odśpiewano hymn przedszkola. Po uroczystym ślubowaniu wszystkich uczestników odbyła się rozgrzewka przy muzyce. Na starcie biegu stanęło 60 uczestników, którzy pokonywali trasę biegu etapowo na zasadzie sztafety. Przedszkolaki, które kibicowały, dopingowały swoich kolegów chorągiewkami, balonami i okrzykami. Meta biegu znajdowała się na boisku. Po zakończeniu biegu nastąpiło uroczyste rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów. Następnym etapem imprezy było przeprowadzenie Olimpiady Sportowej. Dzieci podzielone zostały na 4 grupy. Każda grupa miała swojego przedstawiciela – sędziego spośród nauczycieli. Miał on za zadanie dbać o bezpieczeństwo zawodników, sprawdzać dokładność wykonywanych ćwiczeń, konkurencji oraz przyznawał punkty. Każda grupa miała do wykonania konkurencje sportowe w 4 wyznaczonych strefach. Wśród konkurencji znalazły się: tor przeszkód, zabawy z chustą animacyjną, zabawy na dmuchanych zwierzątkach, ćwiczenia na celność, ćwiczenia koordynacyjne, zabawa w grzybobranie. Olimpiada zakończyła się gdy grupy wykonały wszystkie konkurencje, a sędziowie podliczyli punkty. Przedszkolaki bardzo starannie wykonywały wszystkie konkurencje, przestrzegały zasad zdrowej rywalizacji „Fair play” oraz zwracały uwagę na bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów. Za aktywny udział w konkurencjach, za zdobyte punkty i wspaniałą zabawę wszystkie dzieci otrzymały medale i dyplomy. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali białe lub czerwone kartki, żeby zrobić biało-czerwoną flagę. Wykonano pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim spodobała się inicjatywa wspólnego biegania – przedszkolakom i rodzicom. W przyszłym roku będą kontynuowane zmagania sportowe dzieci i ich rodziców.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. IMG_4399.JPG image/jpeg
2. IMG_4403.JPG image/jpeg
3. IMG_4441.JPG image/jpeg
4. IMG_4461.JPG image/jpeg
5. IMG_4522.JPG image/jpeg
6. IMG_4526.JPG image/jpeg
7. IMG_4535.JPG image/jpeg
8. IMG_4548.JPG image/jpeg
9. IMG_4576.JPG image/jpeg
10. IMG_4635.JPG image/jpeg