Nazwa zadania: Biało-czerwona w każdym oknie – zaplanowanie i przeprowadzenie akcji.

Szkoła: Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie

Opis zadania:

Barwy: biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustaw Rządowej damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone.

Tę formę uczczenia święta państwowego trudno dziś powtórzyć (czy na pewno?), ale z pewnością można pokusić się o zachęcenie wszystkich mieszkańców swojego bloku czy ulicy o przystrojenie okien biało – czerwonymi flagami.

Opis realizacji:

Chcąc podkreślić uroczysty charakter pierwszych dni maja obchodziliśmy w naszych placówkach Święto Flagi oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ozdabiając je w narodowych barwach. Każda grupa miała za zadanie udekorować swoją salę. W biało-czerwonych barwach udekorowano także każde okno. Dekoracje pojawiły się na korytarzach a na głównym postawiono tablice, na których nasi wychowankowie zawieszali własne prace o tematyce patriotycznej. Natomiast wykraczając poza mury naszych placówek młodzież miała za zadanie udekorowanie swoich domostw barwami narodowymi i zachęcanie do tego swoich sąsiadów, członków rodziny, przyjaciół. Nasze tegoroczne świętowanie tych dni, odbywające się pod hasłem „biało-czerwona w każdym oknie” w ramach akcji „Szkoła Niepodległej”, trwało dłużej niż zazwyczaj tj. ponad tydzień. Poprzez taki bogaty wystrój naszych placówek dawaliśmy świadectwo naszego przywiązania do ojczystych barw.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. "Obchody świąt majowych" link