Nazwa zadania: Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub zawodów sportowych.

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

Opis zadania:

W roku 1867 we Lwowie został zapoczątkowany ruch sokoli. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne działało jawnie we wszystkich trzech zaborach, a jego mottem była słynna łacińska sentencja "Mens sana in corpore sano" tłumaczona w języku polskim jako "W zdrowym ciele zdrowy duch". "Sokół" propagował sport, gimnastykę i zdrowy styl życia. Wyraźnie podkreślano konieczność harmonijnego łączenia tężyzny fizycznej i sił moralnych.

Zorganizujcie biegi lub zawody sportowe, pamiętając, że w tych specjalnych zawodach, równie istotna co rywalizacja sportowa, jest idea zawodów i obowiązująca w sporcie zasada fair play. Wydarzenie to okazja do zaproponowania całym rodzinom zdrowego i radosnego spędzenia dnia, a współzawodnictwo może nieco odbiegać od tradycyjnych konkurencji sportowych.

Opis realizacji:

Kolejnym zadaniem w ramach konkursu ,,Szkoła Niepodległej” i obszaru Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej było zorganizowanie 4 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego ,,Biegu dla Niepodległej” o zasięgu lokalnym. Uczniowie szkoły, rodzice, pracownicy i nauczyciele, absolwenci szkoły, mieszkańcy, proboszcz parafii wzięli udział w zorganizowanym biegu, który był doskonałym momentem przypomnienia Konstytucji 3 Maja jako święta mądrości narodu i jego klasy politycznej, która potrafiła podnieść się z upadku i wskazać narodowi cele przyświecające sześciu pokoleniom Polaków oraz czasem aktywnego spędzenia czasu. Wydarzenie to było okazją do zaproponowania całym rodzinom zdrowego i radosnego spędzenia dnia. Trasa biegu odbywała się na dwóch dystansach. Trasa nr 1 -dzieci do lat 9 – 300 metrów oraz Trasa nr 2 około 1,5 km -uczniowie, młodzież, dorośli. Pośród pól i lasu trasa oznaczona była biało-czerwonymi chorągiewkami, metą biegu była kotlinka w lesie, gdzie na wszystkich czekała kiełbaska z grilla, woda i zupa. Bieg dla Niepodległej zorganizowany przez naszą szkoła nagrywała lokalna telewizja BART- Sat. Bieg majowy poprzedzony był uroczystą lekcją historii w szkole w dniu 30 kwietnia.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. Bieg dla Niepodległej w Szkole Podtawowej w Żydowie.zip application/x-zip-compressed