Nazwa zadania: Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi.

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobroniu

Opis zadania:

Art. 4 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że: Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Dodatkowo w ust. 2 tego artykułu podano, że: przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Biało – czerwoną umieszczamy w miejscach publicznych podczas świąt państwowych. Jest z nami także w chwilach wyjątkowych, np. podczas zawodów sportowych lub gdy chcemy podkreślić naszą narodowość.

Odnajdźcie w swojej okolicy pomniki (tablice, obeliski) współtwórców niepodległości, umieśćcie na nim biało – czerwoną szarfę i udokumentujcie to. Pokuście się o poszukanie pomników osób innych niż Józef Piłsudski.

Opis realizacji:

11-15 czerwca 2018 r. to tydzień, który poświęciliśmy na przypomnienie miejsc spoczynku lokalnych współtwórców niepodległości. Wybraliśmy czerwcowy tydzień, aby wykorzystać piękną pogodę oraz okres przedwakacyjny ułatwiający organizację pracy poza szkołą. Grupa uczniów klasy IIa gimnazjum w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie udała się wraz z opiekunem p. Wiolettą Neugebauer na pobliski cmentarz, gdzie znajdują się groby 2 lokalnych bohaterów walki o niepodległość, są to: Lucjan Kabza- dowódca oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej w Dobroniu, po I wojnie światowej długoletni dyrygent dobrońskiej Orkiestry Dętej oraz Antoni Bartuzel- legionista 1918-1920, uczestnik walk na froncie wschodnim. Groby bohaterów zostały przez nas uprzątnięte, a następnie udekorowane biało-czerwonymi barwami. Zapaliliśmy również znicze oraz odmówiliśmy modlitwę. Następnie przygotowaliśmy wystawę zdjęć, które znalazły się na gazetce historycznej. Uczniowie naszej szkoły mogli dzięki temu podziwiać udekorowane groby oraz zapoznać się z krótkimi informacjami o naszych bohaterach (szczegółowe noty biograficzne i zdjęcia od rodzin przedstawimy w listopadzie). Dodatkowo przygotowaliśmy film, który otrzymali wszyscy wychowawcy. Wyznaczyliśmy im zadanie pokazania filmu i zachęcenia uczniów do indywidualnych wycieczek na cmentarz w celu odnalezienia grobów. Postanowiliśmy również, że w listopadzie przed 100 rocznicą odzyskania niepodległości poprosimy wychowawców i nauczycieli historii o przypomnienie tych miejsc i zobowiązanie uczniów do zapalenia zniczy na grobach naszych dobrońskich bohaterów walki o niepodległą Polskę.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. IMG_0175.JPG image/jpeg
2. IMG_0170.JPG image/jpeg
3. IMG_0150.JPG image/jpeg
4. IMG_0148.JPG image/jpeg
5. IMG_0141.JPG image/jpeg
6. IMG_0140.JPG image/jpeg
7. IMG_0136.JPG image/jpeg
8. IMG_0110.JPG image/jpeg
9. IMG_0102.JPG image/jpeg
10. IMG_0095.JPG image/jpeg
11. IMG_0084.JPG image/jpeg
12. IMG_0078.JPG image/jpeg
13. IMG_0076.JPG image/jpeg
14. IMG_0066.JPG image/jpeg
15. IMG_0059.JPG image/jpeg
16. IMG_0056.JPG image/jpeg
17. IMG_0054.JPG image/jpeg
18. Film link