Nazwa zadania: Biało-czerwona w każdym oknie – zaplanowanie i przeprowadzenie akcji.

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Opis zadania:

Barwy: biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustaw Rządowej damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone.

Tę formę uczczenia święta państwowego trudno dziś powtórzyć (czy na pewno?), ale z pewnością można pokusić się o zachęcenie wszystkich mieszkańców swojego bloku czy ulicy o przystrojenie okien biało – czerwonymi flagami.

Opis realizacji:

Biało czerwona w każdym oknie na Święto Trzeciego Maja W zawiązku ze zbliżającym się świętem uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaproponowano mieszkańcom Przeczyc przystrojenie okien biało - czerwonymi flagami. Do zadania przystąpili członkowie Klubu Wolontariatu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach, którzy na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej i godzinach wychowawczych wykonali ponad 500 flag biało- czerwonych. Materiały do wykonania flag ufundowała Rada Rodziców oraz okoliczni sponsorzy. W takcie wykonywania zadania duży nacisk położono na edukację dzieci i młodzieży. Zadanie wzbogacone było o lekcje historii, uczniowie podczas zajęć przypomnieli sobie historię naszej flagi, flagi biało - czerwonej oraz historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Konstytucji, która była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Podsumowaniem całego cyklu działań był montaż słowno - muzyczny pt.: " Witaj 3 Maja" wystawiony przez najstarszych uczniów szkoły dla całej społeczności szkolnej, który pozwolił na utrwalenie najważniejszych faktów związanych ze świętem. Następnie w dniu 30 kwietnia bieżącego roku, w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych odbyło się spotkanie dyrektora szkoły - koordynatora projektu wraz z nauczycielami i uczniami. Podczas spotkania ustalono plan wykonania zadania - przekazania flag biało-czerwonych mieszkańcom Przeczyc w celu udekorowania posesji. Przydzielono zadania uczniom i nauczycielom. Wykonanie zadania spotkało się z miłym odbiorem mieszkańców, w niektórych przypadkach z dużym zaskoczeniem. Uczniowie w rozmowach z mieszkańcami wspominali o przeprowadzanej akcji przez szkołę w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz o projekcie "Szkoła Niepodległej".

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. 20180413_111722.jpg image/jpeg
2. 20180420_105012.jpg image/jpeg
3. DSC_0775.JPG image/jpeg
4. 20180420_105017.jpg image/jpeg
5. DSC_1244.jpg image/jpeg
6. IMG_20180420_105650722.jpg image/jpeg
7. IMG_20180420_105855267.jpg image/jpeg
8. IMG_20180420_105518403_HDR.jpg image/jpeg
9. IMG_20180430_092002.jpg image/jpeg
10. IMG_20180430_092051.jpg image/jpeg
11. IMG_20180430_094615660_HDR.jpg image/jpeg
12. IMG_20180430_094638.jpg image/jpeg
13. IMG_20180430_094442.jpg image/jpeg
14. IMG_20180430_104803245_HDR.jpg image/jpeg
15. IMG_20180507_090726.jpg image/jpeg