Nazwa zadania: "Narodowe" czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości.

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

Opis zadania:

Narodowe czytanie czyli publiczne czytanie literatury narodowej zapoczątkowane zostało w Polsce w roku 2012. Czytaliśmy już fragmenty "Pana Tadeusza", Trylogii czy utworów Bolesława Prusa.

Wybierzcie do wspólnego, publicznego czytania dzieło lub fragmenty różnych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. Przygotujcie i przeprowadźcie wydarzenie, w które włączycie osoby z zewnątrz (rodziców, mieszkańców osiedla/dzielnicy, seniorów). Przygotowanie powinno uwzględnić sprawy organizacyjne (uzgodnienie miejsca, zebranie osób czytających, przygotowanie tekstów) oraz działania promocyjne.

Opis realizacji:

Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach. Pierwszym było wzięcie udziału naszych uczniów i nauczycieli w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia", które miało miejsce 08.09.2018 r. Była to impreza organizowana dla mieszkańców Braniewa przez Miejską Bibliotekę. Następnie Samorząd Uczniowski wraz z braniewskimi harcerzami przygotował i przedstawił wieczornicę patriotyczną pt. „Antologia niepodległości”. Spotkanie odbyło się w czytelni szkolnej 08.11.2018 r., będąc kolejnym wydarzeniem z okazji 1oo rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali wiersze oraz pieśni patriotyczne. Swoją obecnością zaszczycili nas: komendant Hufca im. Mikołaja Kopernika w Braniewie wraz z zastępcami, pani wicedyrektor szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani pracownicy, nauczyciele, uczniowie, a także rodzice. Spotkanie przebiegło w podniosłej atmosferze, skłaniającej do refleksji nad losami kraju. Po występach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. W ten sposób wspólnie uczciliśmy 100 lecia Odzyskania Niepodległości.