Nazwa zadania: Wolność odzyskaliśmy dzięki... – zorganizowanie debaty oksfordzkiej.

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

Opis zadania:

Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jej zadaniem jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.

Debata może być częścią większego projektu; możecie do udziału w niej zaprosić uczniów innych szkół. Może rodziców? Po przeprowadzeniu debaty napiszcie w sprawozdaniu, jakich argumentów użyli zwycięzcy debaty.

Opis realizacji:

Tuż przed przerwą świąteczną zaprosiliśmy chętnych uczniów (w tym również uczniów - harcerzy nie z naszej szkoły), do wspólnej debaty. Otrzymali oni zaproszenia wykonane przez Samorząd Uczniowski. Debatę prowadziła Pani Anna Fiedorowicz i jako marszałek (wraz z sekretarzem) czuwała nad prawidłowym jej przebiegiem. Najpierw uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których przygotowywali się do debaty. Zostali zapoznani z tezą, która brzmiała: "Niepodległość odzyskaliśmy dzięki umiejętnościom przywódców tj. Józef Piłsudski." Uczestnicy przygotowywali argumenty potwierdzające ich zdanie (jedna grupa broniła tezy, druga starała się ją obalić). Następnie wszyscy spotkali się w kręgu na sali gimnastycznej, aby rozpocząć "starcie". Każda grupa wybrała pierwszego mówcę, drugiego mówcę i osobę podsumowującą, mogły również padać argumenty od pozostałych członków grupy. Grupa broniąca prezentowała wybitne osobowości, dzięki którym nasz kraj odzyskał upragnioną wolność byli to np. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński i inni. Grupa przeciwna podkreślała, że nie tylko wybitni przywódcy, ale również poczucie narodowej tożsamości oraz niezłomność narodu polskiego miała tu kluczowe znaczenie. Obie grupy przedstawiły bardzo ciekawe argumenty i trudno było ostatecznie zdecydować, która grupa zwyciężyła. Ostatecznie młodzież zaproponowała, że początkowa teza powinna brzmieć: "Niepodległość odzyskaliśmy dzięki poczuciu narodowej tożsamości, niezłomności narodu polskiego, oraz wspaniałym przywódcom politycznym i ich umiejętnościom." Pod tą tezą "podpisali się" wszyscy uczestnicy debaty. Zadanie było bardzo ciekawe, a formę debaty oksfordzkiej na pewno jeszcze wykorzystamy nie tylko na lekcjach historii.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. SAM_1373.JPG image/jpeg
2. SAM_2539.JPG image/jpeg
3. DSC_0144.jpg image/jpeg
4. DSC_0358.JPG image/jpeg