Nazwa zadania: Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

Opis zadania:

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.
......

Piosenka powstała w końcu XIX wieku w Krakowie i stamtąd rozprzestrzeniła się po całej Polsce. Przedrukował ją Karol Miarka (nauczyciel, publicysta, pisarz, drukarz) i odtąd stała się bardzo popularna na Śląsku. Słowa o Wawelu, Wiśle i piastowskim rodzie stanowiły inspirację dla opracowania znaku graficznego Polaków w Niemczech – rodła, czyli symbolicznego przedstawienia biegu Wisły z zaznaczonym Krakowem.

Rota czy Marsz I Brygady, to powszechnie znane pieśni kojarzone z niepodległością Polski. Inne, np. pochodzący z okresu powstania styczniowego Ostatni mazur, trudniej potrafimy umiejscowić we właściwym czasie.

Konkurs wokalny lub recytatorski dzięki odpowiednim założeniom może być doskonałą okazją do odszukania i przypomnienia utworów mniej znanych czy wręcz zapomnianych.

Przygotowując konkurs, pamiętajcie o zasadach organizacji tego typu wydarzeń (odpowiednia informacja, jasno określone zasady, promocja itd.)

Konkursy przez Was organizowane mogą być także częścią innego większego projektu. Wtedy ważne jest, aby wasz udział nie ograniczył się tylko do uczestnictwa.

Opis realizacji:

Dnia 30.10.2018 r. byliśmy organizatorami „Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznych” . W imprezie wzięło udział prawie 150 osób ze szkół podstawowych i przedszkoli powiatu braniewskiego. Występy w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III i IV-VI oceniało trzy osobowe jury. Dokonanie oceny było wyjątkowo trudne, gdyż wszyscy młodzi artyści zaprezentowali się fantastycznie. Uczestnicy nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki odebrali z rąk starosty powiatu braniewskiego (współfinansującego imprezę) oraz dyrektor naszej szkoły. To było wspaniałe wydarzenie, które pozostanie w naszej pamięci na długo.