Nazwa zadania: Przegląd filmów o tematyce patriotycznej.

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

Opis zadania:

Najstarszy zachowany do dziś polski film fabularny to pochodzący z roku 1908 film niemy pt. "Pruska kultura”. Fabuła miała opowiadać historię "z życia Polaków poznańskich w walce z niemczyzną" i składać się z siedmiu części, m.in. związanych ze szkołą ludową we Wrześni czy Wozem Drzymały. Film powstał na przełomie lat 1907 i 1908. Zdjęcia zostały nakręcone w Wielkopolsce (między innymi we Wrześni) przez nieznaną bliżej firmę francuską. Kopia filmu trafiła do archiwum filmowego w Bois-d’Arcy i tam w roku 2000 została odnaleziona przez historyków filmu, Małgorzatę i Marka Hendrykowskich z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie można go znaleźć w zasobie filmowym w serwisie YouTube.

Organizując przegląd filmów o tematyce patriotycznej, spróbujcie poszukać tych mniej znanych, rzadziej oglądanych lub dostępnych dopiero dzięki cyfrowym kopiom. Cennym dopełnieniem przeglądu może wykład na temat okoliczności powstania filmów i kontekstu historycznego. Filmy mogą być także inspiracją do odwiedzenia Wrześni, Racławic czy innych miejsc historycznych. Zaproście na przegląd rówieśników, mieszkańców swojej dzielnicy, sąsiadów.

A może sami pokusicie się o nakręcenie filmu?

Opis realizacji:

W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI – VII NOC Z FILMEM HISTORYCZNYM Od 2011 r. w szkołach imienia Armii Krajowej i bohaterów Armii Krajowej na Dolnym Śląsku odbywa się Noc z Filmem Historycznym. Inicjatorem tego projektu jest dawne Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy, a obecnie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja młodzieży i nauczycieli z Dolnego Śląska, krzewienie postaw patriotycznych i pamięci o żołnierzach, którzy oddali życie w walce o wolność. Każdego roku Noc Historyczna miła inne hasło przewodnie, np. „Danuta Siedzikówna oraz Witold Pilecki - nasi bohaterowie”, „August Emil Fieldorf Nil” czy też „Jan Nowak Jeziorański - Kurier z Warszawy”. Sale lekcyjne zamieniają się w salę kinową, jadalnię, salę komputerową, taneczną, a uczniowie i opiekunowie - w żołnierzy. Wszyscy zostają podzieleni na oddziały i losują swoje nazwy. Uczniowie i opiekunowie w mundurach wojskowych z biało – czerwoną opaską na ramieniu przemierzają korytarze i uczestniczą w różnych konkurencjach w ramach gry dydaktycznej. 16 lutego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy odbyła się już VII Noc z filmem historycznym – „W drodze do Niepodległości” Celem przedsięwzięcia było: zainteresowanie uczniów tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości i jego historią, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyzwalanie kreatywności uczniów, krzewienie postaw patriotycznych. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie - żołnierze musieli przejść szkolenie ph: Czy znasz historię swojej Ojczyzny? Szkolenie składało się z następujących elementów: uczestniczenie w seansie filmowym i obejrzenie filmów: „Józef Piłsudski dokument” 1937r, „11 listopada 1918 - Dzień niepodległości” , „Roman Dmowski. Biografie sławnych ludzi w pigułce”, oraz udział w grze edukacyjnej – „W drodze do Wolności”. Uczestnicy zabawy musieli rozwiązać szyfr i przejść labirynt ukrywając przed wrogiem ważną wiadomość. Ponadto tworzyli flagi Polski z białych i czerwonych zakrętek, sporządzali posiłek legionisty, doskonalili się w udzielaniu pierwsza pomocy oraz rozwiązywali test wiedzy o I wojnie światowej. Ponadto zobowiązani byli w grupie wykonać plakat pt. „Ojcowie naszej niepodległości”, zdobyć sprawność legionisty pokonując tor przeszkód oraz ułożyć puzzle z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego Po zaliczeniu kursu każdy żołnierz otrzyma certyfikat. W nocy historycznej wzięło udział 41 uczniów klas 5, 6,7, gimnazjum – 2 i 3.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ