Nazwa zadania: Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Opis zadania:

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.
......

Piosenka powstała w końcu XIX wieku w Krakowie i stamtąd rozprzestrzeniła się po całej Polsce. Przedrukował ją Karol Miarka (nauczyciel, publicysta, pisarz, drukarz) i odtąd stała się bardzo popularna na Śląsku. Słowa o Wawelu, Wiśle i piastowskim rodzie stanowiły inspirację dla opracowania znaku graficznego Polaków w Niemczech – rodła, czyli symbolicznego przedstawienia biegu Wisły z zaznaczonym Krakowem.

Rota czy Marsz I Brygady, to powszechnie znane pieśni kojarzone z niepodległością Polski. Inne, np. pochodzący z okresu powstania styczniowego Ostatni mazur, trudniej potrafimy umiejscowić we właściwym czasie.

Konkurs wokalny lub recytatorski dzięki odpowiednim założeniom może być doskonałą okazją do odszukania i przypomnienia utworów mniej znanych czy wręcz zapomnianych.

Przygotowując konkurs, pamiętajcie o zasadach organizacji tego typu wydarzeń (odpowiednia informacja, jasno określone zasady, promocja itd.)

Konkursy przez Was organizowane mogą być także częścią innego większego projektu. Wtedy ważne jest, aby wasz udział nie ograniczył się tylko do uczestnictwa.

Opis realizacji:

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt.: „Moja Ojczyzna Niepodległa”. W dniu 7 listopada w Szkole Podstawowej im. M Konopnickiej w Przeczycach został przeprowadzony Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt.: „Moja Ojczyzna Niepodległa”. W konkursie wzięło udział 18 uczestników z różnych szkół, którym towarzyszyli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Konkurs ten był doskonałą okazją do odszukania i przypomnienia utworów patriotycznych mniej znanych, czasem zapomnianych. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłymi umiejętności recytatorskimi. Jury oceniało: stopień opanowania pamięciowego tekstu, dykcje, sposób widzenia utworu przez ucznia, dobór repertuaru, ogólne wrażenie artystyczne. Konkurs ten został poprzedzony we wszystkich zgłoszonych placówkach Szkolnym Konkursem Recytatorskim, który pozwolił wyłonić osoby reprezentujące poszczególne przedszkola i szkoły. Powołany przez dyrektora zespół w pierwszej kolejności zajął się opracowaniem Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. Regulamin ten został rozesłany do ościennych gmin oraz wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Mierzęcice. Następnie zajęto się promocją tego wydarzenia w naszej szkole. Dyrektor szkoły/koordynator za pomocą platformy dziennika elektronicznego poinformował o wyżej wymienionym konkursie wszystkich rodziców, zapraszając ich na uroczystość. Powołana przez dyrektora komisja wyłoniła następujących laureatów w kategoriach: Przedszkole i oddziały przedszkolne: I miejsce - Budzynowski Dariusz ze Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Boguchwałowicach II miejsce - Kubik Michalina z Przedszkola " Radosny zakątek" w Mierzęcicach III miejsce - Dziuba Jowita ze Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Przeczycach Kl. I- II I miejsce - Hyla Adrianna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach II miejsce - Chmiest Amelia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych III miejsce - Dusza Lena ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach Kl. III- IV I miejsce - Frączek Martyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach II miejsce - Krzykawska Julia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych III miejsce - Kubinek Krystian ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach Kl. V- VI I miejsce - Tomasz Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Przeczycach II miejsce - Skrzypczyk Kinga ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach III miejsce - Kuczera Alicja z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Kl. VII- VIII I miejsce - Barczyk Karolina z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych II miejsce - Borak Oskar ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach III miejsce - Warecka Kinga ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach Na zakończenie uroczystości laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, wszyscy wykonali sobie zdjęcie pamiątkowe.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. DSC01639.JPG image/jpeg
2. IMG_20181107_090935_HDR.jpg image/jpeg
3. IMG_20181107_091101_HDR.jpg image/jpeg
4. IMG_20181107_091459_HDR.jpg image/jpeg
5. IMG_20181107_091740_HDR.jpg image/jpeg
6. IMG_20181107_092614_HDR.jpg image/jpeg
7. IMG_20181107_094226_HDR.jpg image/jpeg
8. IMG_20181107_094423_HDR.jpg image/jpeg
9. IMG_20181107_093044_HDR.jpg image/jpeg
10. IMG_20181107_093204_HDR.jpg image/jpeg
11. IMG_20181107_091955_HDR.jpg image/jpeg
12. IMG_20181107_103407_HDR.jpg image/jpeg
13. IMG_20181107_103555_HDR.jpg image/jpeg
14. IMG_20181107_103653_HDR.jpg image/jpeg
15. IMG_20181107_103805_HDR.jpg image/jpeg
16. IMG_20181107_103911_HDR.jpg image/jpeg
17. IMG_20181107_103911_HDR.jpg image/jpeg
18. DSC01704.JPG image/jpeg