Nazwa zadania: Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Szkoła: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni

Opis zadania:

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.
......

Piosenka powstała w końcu XIX wieku w Krakowie i stamtąd rozprzestrzeniła się po całej Polsce. Przedrukował ją Karol Miarka (nauczyciel, publicysta, pisarz, drukarz) i odtąd stała się bardzo popularna na Śląsku. Słowa o Wawelu, Wiśle i piastowskim rodzie stanowiły inspirację dla opracowania znaku graficznego Polaków w Niemczech – rodła, czyli symbolicznego przedstawienia biegu Wisły z zaznaczonym Krakowem.

Rota czy Marsz I Brygady, to powszechnie znane pieśni kojarzone z niepodległością Polski. Inne, np. pochodzący z okresu powstania styczniowego Ostatni mazur, trudniej potrafimy umiejscowić we właściwym czasie.

Konkurs wokalny lub recytatorski dzięki odpowiednim założeniom może być doskonałą okazją do odszukania i przypomnienia utworów mniej znanych czy wręcz zapomnianych.

Przygotowując konkurs, pamiętajcie o zasadach organizacji tego typu wydarzeń (odpowiednia informacja, jasno określone zasady, promocja itd.)

Konkursy przez Was organizowane mogą być także częścią innego większego projektu. Wtedy ważne jest, aby wasz udział nie ograniczył się tylko do uczestnictwa.

Opis realizacji:

Uroczystość 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Żeby Polska była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej. Tak rozpoczęła się główna uroczystość w naszej szkole upamiętniająca 100 - letnią rocznicę tego wydarzenia. W montażu słowno-muzycznym nasi uczniowie przybliżyli nam losy naszej Ojczyzny oraz walkę kilku pokoleń Polaków o wolność i honor. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Uroczystość ta sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach 100 - lecia Święta Niepodległości daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnym kraju. „Radując się, że możemy świętować tak piękną rocznicę, dziś, my – spadkobiercy idei i marzeń kilku pokoleń Polaków o niepodległej Ojczyźnie, wdzięczni naszym praojcom za zwycięstwo w walce z zaborcą, zapewniamy, iż ofiara z blizn i krwi, przelana na drodze do niepodległości, nigdy nie zostanie zapomniana. "Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć" – mówił nasz Wielki Rodak Jan Paweł II. Pomni tych słów a także historii naszego kraju dołóżmy starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej troski o Ojczyznę. Sztuką jest umierać dla ojczyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze dla niej żyć. Bądźmy zatem obywatelami świata, Europejczykami, pamiętając jednocześnie skąd nasz ród. Nie wstydźmy się religii, tradycji i ideałów naszych przodków. Bądźmy dumni z dziejów i kultury naszego tysiącletniego narodu, bo tak jak drzewo bez korzeni, tak naród bez historii nie ma szans na przetrwanie. Tymi słowami zakończyła się piękna uroczystość, za którą dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej organizacji m.in uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali przedstawienie. Na koniec pani Dyrektor podziękowała artystom za ich pracę, a także przypomniała zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego kraju, o polskiej tradycji, kulturze, ale trzeba również tworzyć nową, naszą własną wpółczesną historię. Po przedstawieniu zostały również wręczone nagrody w konkursach organizowanych w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. wydarzenia link
2. konkurs link