Nazwa zadania: Odwiedziny miejsc pamięci, w tym także w Wilnie, Lwowie lub Grodnie.

Szkoła: Społeczny Zespół Przedszkolno - Szkolny 101 w Olsztynie

Opis zadania:

W granicach naszego kraju znajduje się wiele miejsc pamięci – od tych bardzo znanych jak Wawel czy miejsca powstańczych bitew, po malutkie, bliskie lokalnym społecznościom.

Pamiętajcie jednak, że poza obecną Polską wiele jest miejsc, przez które prowadziły drogi do Niepodległej. To Lwów, gdzie Józef Maksymilian hr. Ossoliński założył słynne Ossolineum, to Wilno i niedaleki Zułów, miejsce narodzin Marszałka, to Solura związana z Tadeuszem Kościuszką.

Odwiedźcie takie miejsca, poznajcie ich historię i postacie z nimi związane.

Czekamy na Waszą relację w formie prezentacji lub krótkiego filmu.

Opis realizacji:

W dniach 22.05 – 25.05.2018 klasy IV-VI były na wycieczce szkolnej „szlakiem renesansu”. Uczniowie zwiedzili miasto – twierdzę Zamość, strzałem z armaty zaznaczyli swoją obecność w mieście Jana Zamoyskiego. W Lublinie, przewodnik opowiadał o trudnej odbudowie miasta po II wojnie światowej, o wyjątkowych miejscach i legendach. Szlak zawiódł nas do magicznego pałacu Zamoyskich w Kozłówce, gdzie obejrzeliśmy również muzeum socrealizmu. Uczniowie poznali uroki Kazimierza Dolnego, a w drodze powrotnej zwiedziliśmy Puławy (pałac Czartoryskich z cudowną historią Tadeusza Kościuszki w tle) i muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Tego samego dnia starsi uczniowie pożegnali nas w Zamościu i ruszyli do Lwowa. Przed nimi otwierała się perspektywa czterech niezwykłych dni. Uczniowie klas siódmych i gimnazjaliści odwiedzili Lwów i Lublin. Polskie miasta są niezwykłe, ale w szczególny sposób urzekła nas historia Polski w secesyjnych kamienicach, uliczkach oraz kościołach różnych wyznań i obrządków. Zachwyciła nas Opera Lwowska, pozostałości polskich napisów reklamowych na ścianach przedwojennych kamieniczek. Dawne polskie miasto zachwyciło nas swoim pięknem, wielkością i niepowtarzalną atmosferą. Szkoda, że nie jest już nasze. Chętnie byśmy studiowali na Uniwersytecie założonym przez króla Jana Kazimierza. Jedyne, na co mogliśmy narzekać, to zbyt krótki czas, by zobaczyć wszystkie jego zabytki. Klasy II i III szkoły podstawowej pojechały z wizytą do Warszawy. Tradycją klas młodszych są zdjęcia przy pomnikach: Małego Powstańca i Józefa Piłsudskiego. ogromne wrażenie an dzieciach robi fakt, że uczestnikami Powstania Warszawskiego byli ich rówieśnicy, którzy pozbawieni dzieciństwa, chcieli uczestniczyć w walkach o wolność ojczyzny.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. Wycieczka do Lwowa link
2. Wycieczka szlakiem renesansu link
3. war 1.jpg image/jpeg
4. war 2.jpg image/jpeg
5. war 3.jpg image/jpeg
6. war 4.jpg image/jpeg