Nazwa zadania: Udział w konkursach organizowanych przez instytucje, np. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury i inne.

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Opis zadania: Zadanie uznaje się za zaliczone, jeśli szkoła zostanie finalistą, laureatem konkursu lub zaangażuje do wzięcia udziału w konkursie min. 15 osób.

Opis realizacji:

Konkurs pt.: „ Listy do przyszłości” rozstrzygnięty- 100 najlepszych złożonych zostało w Kapsule Czasu na Wawelu. W konkursie organizowanym przez Zamek Królewski na Wawelu i TAURON wzięło udział 12 300 uczniów z 279 szkół podstawowych. Jury wyłoniło 100 laureatów, którzy dzisiaj -7 listopada br. wzięli udział w uroczystości złożenia Wawelskiej Kapsuły Czasu z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród laureatów zalazł się uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach - Piotr Sarnik. Uroczystość zamieszczenia Kapsuły Czasu na terenie Wzgórza Wawelskiego miała niezwykle odświętny charakter. Uczestniczyli w niej nie tylko laureaci konkursu, ale także dyrektorzy szkół i nauczyciele. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali również przedstawiciele władz państwowych, którzy wręczyli laureatom nagrody i okolicznościowe dyplomy. Informacje na temat konkursu: W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z terenu czterech województw, na których działa TAURON: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Autorami listów byli zarówno dzieci z dużych miast, jak i małych miejscowości. Zdecydowaną większość nadesłanych prac stanowiły listy napisane przez dziewczynki. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało niemal 900 listów, spośród których jury, obradujące pod przewodnictwem dr. Tomasza Piekota z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, wyłoniło 100 najlepszych. W skład jury weszli również: Hubert Piątkowski, kierownik Działu Organizacji Imprez, Usług i Marketingu Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Kamila Świłło-Bocheńska, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu TAURON Sprzedaż. Listy do przyszłości to bardzo ciekawy i bogaty obraz tego, co myślą, czym się zajmują i co planują robić w przyszłości młodzi ludzie. W listach można było zobaczyć nie tylko portret współczesnego młodego pokolenia, ale też wizerunek dorosłych, którzy stawiają dzieciom takie a nie inne wymagania. Jak nasze postawy ocenią przyszłe pokolenia? Okaże się za 100 lat. Informacja o Kapsule Czasu odnotowana została w wawelskich archiwach wraz z prośbą o odczytanie listów w 2118 r. oraz zorganizowanie podobnego projektu z perspektywą kolejnych 100 lat.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach link