Nazwa zadania: Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości (np. Sulejówka, Krakowa, miejsc związanymi z powstaniami: wielkopolskim, śląskimi).

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Opis zadania:

2 lipca 1913 roku drużyna 42 polskich skautów i 11 oficerów skautowych (większość z zaboru austriackiego, jednakże ośmiu pochodziło z zaboru rosyjskiego i jeden z pruskiego) zameldowała się na zlocie skautów Imperium Brytyjskiego w Birmingham. Mimo, że formalnie Polski nie było wtedy na mapach świata, to skauci występowali ze sztandarem o barwach narodowych, przypominając zagranicy o istnieniu Polski. Odzyskiwanie niepodległości to nie tylko czyn zbrojny; to także nauka, kultura, przemysł …to także, a może przede wszystkim pielęgnowanie wartości i budowanie tożsamości, m.in. dzięki takim działaniom, jakie zaprezentowali młodzi polscy skauci.

Poszukajcie miejsc, które na przestrzeni 123 lat prowadziły do odzyskania niepodległości. Niektóre są powszechnie znane – Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Złota Kaplica w Poznaniu czy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – spróbujcie odkryć kolejne.

Przysyłając sprawozdanie napiszcie, dlaczego wybraliście właśnie to miejsce. Zachęćcie innych do odwiedzenia tych miejsc.

Opis realizacji:

Dnia 20 listopada 2018 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach wybrali się na wycieczkę do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Celem wycieczki było obejrzenie wystawy pt.: ”Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Zachęcamy do odwiedzenia tego fantastycznego miejsca. Po zakupieniu biletów udaliśmy się w wyznaczone miejsce, gdzie po spotkaniu z przewodnikiem i zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w muzeum rozpoczęliśmy zwiedzanie muzeum. Podczas zwiedzania dowiedzieliśmy się, że wystawa ta została udostępniona 2016 roku podczas Festiwalu otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Wystawa ta, to opowieść o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Została usytuowana w miejscu dawnej kopalni Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążaliśmy szlakiem wytyczonym historią, zagadnieniami i wydarzeniami, które zdeterminowały dzieje Górnego Śląska. Wejście na wystawę jest hołdem dla miejsca, w którym została zorganizowana. Prowadzi bowiem przez bramę kopalni Katowice, zrekonstruowaną na podstawie zdjęć z 4 czerwca 1989 roku – dnia, który uznano za początek przeobrażeń politycznych, przemysłowych i ekonomicznych po raz kolejny zmieniających oblicze regionu. Ekspozycja została podzielona na dziewiętnaście przestrzeni, w których zaprezentowano poszczególne problemy. Na wystawę wchodzi się przez markownię, dalej znajdują się części poświęcone dziejom najdawniejszym, gdzie poznajemy dawny Śląsk i jego kolejnych władców, oraz rozwojowi osadnictwa, dzięki któremu śląska ziemia mogła się stać pomostem między Wschodem a Zachodem, miejscem rozkwitu życia kulturalnego i umysłowego. Następnym etapem było zwiedzanie pałacu, w którym jako światowa nowinka pojawiła się maszyna parowa, zapowiedź przełomu myślowego i kolejnego rozdziału śląskiej historii – industrializacji, siły napędowej nowych zmian. W dalszych częściach wystawy mierzyliśmy się z zagadnieniem skomplikowanej śląskiej tożsamości, budzenia się polskiej świadomości narodowej, zapoznaliśmy się z galerią wybitnych Górnoślązaków oraz z wydarzeniami z okresu powstań śląskich i plebiscytu, lat międzywojennych po obu stronach granicy i II wojny światowej, podczas której włączono Górny Śląsk do III Rzeszy, co zapoczątkowało nowe problemy. Ścieżkę powojennych losów wytyczają kolejne ważne etapy, takie jak tragedia górnośląska, fikcja komunizmu, zmiany społeczne i demograficzne, czas Solidarności, stan wojenny i tragedia kopalni Wujek, a wreszcie schyłek PRL u. Wybraliśmy to miejsce do zwiedzenia z uwagi na to, że jest ono największą, a zarazem najnowocześniejszą wystawą na Śląsku i o Śląsku i jedną z czołowych wystaw historycznych w polskich muzeach. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w takiej lekcji historii, lekcji która pozwoliła uzupełnić pozyskane już wiadomości.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. 20181120_122116(1).jpg image/jpeg
2. 20181120_105721.jpg image/jpeg
3. 20181120_105513.jpg image/jpeg
4. 20181120_105856.jpg image/jpeg
5. 20181120_105907.jpg image/jpeg
6. 20181120_110125.jpg image/jpeg
7. 20181120_110136.jpg image/jpeg
8. 20181120_105848.jpg image/jpeg
9. 20181120_110036.jpg image/jpeg
10. 20181120_110047.jpg image/jpeg
11. 20181120_110209.jpg image/jpeg
12. 20181120_110609.jpg image/jpeg
13. 20181120_110242.jpg image/jpeg
14. 20181120_110303.jpg image/jpeg
15. 20181120_110824.jpg image/jpeg
16. 20181120_110831.jpg image/jpeg
17. 20181120_110838.jpg image/jpeg
18. 20181120_110841.jpg image/jpeg
19. 20181120_110859.jpg image/jpeg
20. 20181120_110323.jpg image/jpeg
21. 20181120_110627.jpg image/jpeg
22. 20181120_110646.jpg image/jpeg
23. 20181120_110733.jpg image/jpeg
24. 20181120_110656.jpg image/jpeg
25. 20181120_110838.jpg image/jpeg
26. 20181120_111359.jpg image/jpeg
27. 20181120_111331.jpg image/jpeg
28. 20181120_111946.jpg image/jpeg
29. 20181120_112315.jpg image/jpeg
30. 20181120_112320.jpg image/jpeg
31. 20181120_113238.jpg image/jpeg
32. 20181120_113308.jpg image/jpeg
33. 20181120_111313.jpg image/jpeg
34. DSC00331.JPG image/jpeg
35. DSC00340.JPG image/jpeg
36. DSC00346.JPG image/jpeg