Nazwa zadania: Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci.

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Opis zadania:

Miejsce pamięci, to coś więcej niż pomnik czy obelisk. To grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla naszego dziedzictwa; w szczególności tablica pamiątkowa.

O wielu z nich wiedzą tylko najbliżsi mieszkańcy lub grono pasjonatów. A przecież każde z miejsc wiąże się z jakimś wydarzeniem lub postacią. Stwórzcie galerię zdjęć związanych z takimi miejscami, wybierając myśl przewodnią łączącą fotografie. Opatrzcie je ciekawymi opisami i udostępnijcie szerszemu gronu.

Galeria może zostać zaprezentowana w Internecie na specjalnej stronie, ale na pewno dużo ciekawsze będzie pokazanie jej w plenerze. Trzeba wtedy odpowiednio przygotować eksponaty, aby nie uległy zniszczeniu oraz nie stwarzały niebezpieczeństwa dla zwiedzających.

Opis realizacji:

Mapa Miejsc Pamięci Narodowej - GALERIA W dniu 20 listopada 2018 r. podczas wizyty w Katowicach odwiedziliśmy dwa bardzo ważne miejsca pamięci narodowej, wykonaliśmy zdjęcia: Pomnik Józefa Piłsudskiego Lokalizacja: Katowice, pl. Chrobrego (przy pl. Sejmu Śląskiego) Treść napisu: "Konny posąg Józefa Piłsudskiego został sprowadzony z Chorwacji do Katowic w 1991 roku z inicjatywy Międzystowarzyszeniowej Komisji Związków Twórczych SH, SARP i TUI staraniem rządu, władz województwa i miasta, ustawiony tymczasowo w 1993 roku w miejscu pierwotnej lokalizacji, w 1998 roku wyniesiony na cokół" Pomnik Wojciecha Korfantego Lokalizacja: Katowice, pl. Sejmu Śląskiego Treść napisu: Wojciech Korfanty 1873 - 1939 Górna tablica: "Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski."- słowa Wojciecha Korfantego Autor: artysta rzeźbiarz Zygmunt Brachmański Odsłonięcie: 19 czerwca 1999 roku Ponadto uczniowie wykonali kilkadziesiąt zdjęć Miejsc Pamięci Narodowej, które znajdują się na terenie Gminy Mierzęcice, Gminy Siewierz, w miastach: Będzin, Sosnowiec, Piekary Śląskie, Dąbrowa Górnicza do nich należą pomniki, groby, tablice pamiątkowe, kapliczki... A oto niektóre z nich: Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich – usypany w latach 1932-1937 Popiersie Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Górniczej Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów w Dąbrowie Górniczej Pomnik Józefa Piłsudskiego w Siewierzu Pomniki Niepodległości w Zawierciu Pomnik Niepodległości w Mierzęcicach Pomnik ku czci poległych w czasie II wojny światowej w Będzinie- Łagiszy. Pomnik Poległym Obrońcom Ojczyzny - Strażnicy Czasu w Wojkowicach Pomnik ”Żołnierzowi Polskiemu” –społeczeństwo - Katowice Tablica pamiątkowa z nazwiskami żołnierzy 11 Pułku Piechoty w Będzinie Groby Nieznanego Żołnierza na cmentarzu św. Barbary w Sosnowcu Groby Nieznanego Żołnierza na cmentarzu św. Antoniego w Gołonogiu Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Targoszycach Grób Nieznanego Żołnierza w Zendku Następnie zdjęcia zostały posegregowane, uczniowie stworzyli galerię, którą zaprezentowaliśmy rodzicom. Galeria zdjęć została zaprezentowana w naszej szkole wspólnie z gazetką 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Decyzją Rady Rodziców najciekawsze zdjęcia zostały nagrodzone. Stanowić będą materiał do stworzenia prezentacji pt.: "Mapa Miejsc Pamięci Narodowej w naszym regionie".

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. DSC00299.JPG image/jpeg
2. DSC00302.JPG image/jpeg
3. DSC00308.JPG image/jpeg
4. DSC00316.JPG image/jpeg
5. 20181120_143138.jpg image/jpeg
6. 20181120_143106.jpg image/jpeg
7. 20181120_143127.jpg image/jpeg