Nazwa zadania: "Narodowe" czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości.

Szkoła: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni

Opis zadania:

Narodowe czytanie czyli publiczne czytanie literatury narodowej zapoczątkowane zostało w Polsce w roku 2012. Czytaliśmy już fragmenty "Pana Tadeusza", Trylogii czy utworów Bolesława Prusa.

Wybierzcie do wspólnego, publicznego czytania dzieło lub fragmenty różnych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. Przygotujcie i przeprowadźcie wydarzenie, w które włączycie osoby z zewnątrz (rodziców, mieszkańców osiedla/dzielnicy, seniorów). Przygotowanie powinno uwzględnić sprawy organizacyjne (uzgodnienie miejsca, zebranie osób czytających, przygotowanie tekstów) oraz działania promocyjne.

Opis realizacji:

„Narodowe” czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. Dnia 8 czerwca 2018r. odbyło się w naszej szkole „Narodowe czytanie”. Akcja czytelnicza miała wymiar szczególny, gdyż odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.Głównym jej celem było zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania naszych największych, narodowych dzieł. W tym dniu uczniowie przyszli ubrani w biało czerwone stroje. Akcja zorganizowana została pod patronatem Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Wójta Gminy Lubochnia. Lekturą narodowego czytania były utwory: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza oraz „Syzyfowe Prace” S. Żeromskiego. „Narodowe czytanie” to także popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Czytanie miało miejsce na dziedzińcu szkolnym. Wzięło w nim udział ok. 400 uczniów kl. I-VII oraz klasy gimnazjalne(ok. 80 uczniów). Czytaliśmy wspólnie, głośno fragmenty literatury narodowej związane z odzyskaniem niepodległości. W akcję czytelniczą włączyli się także nauczyciele i pracownicy szkoły. Zaproszeni byli również rodzice, przedstawiciele Urzędu Gminy Lubochnia, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni oraz policjanci z Komisariatu Policji w Czerniewicach. Organizatorem akcji był nauczyciel bibliotekarz Elżbieta Skoneczna.

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. NARODOWE CZYTANIE link