Nazwa zadania: Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi.

Szkoła: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni

Opis zadania:

Art. 4 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że: Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Dodatkowo w ust. 2 tego artykułu podano, że: przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Biało – czerwoną umieszczamy w miejscach publicznych podczas świąt państwowych. Jest z nami także w chwilach wyjątkowych, np. podczas zawodów sportowych lub gdy chcemy podkreślić naszą narodowość.

Odnajdźcie w swojej okolicy pomniki (tablice, obeliski) współtwórców niepodległości, umieśćcie na nim biało – czerwoną szarfę i udokumentujcie to. Pokuście się o poszukanie pomników osób innych niż Józef Piłsudski.

Opis realizacji:

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości harcerze z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubochni udekorowali pomniki i groby współtwórców niepodległości barwami narodowymi. Byli to: - BOHATEROWIE WALK Z ROKU 1863. Pomnik powstańców styczniowych poległych 14 lipca we wsi Brenica ( gm. Lubochnia), oraz ich zbiorowa mogiła znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Lubochni. - POLEGLI NA POLU CHWAŁY 1939-1945. Grób znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Lubochni. Dodatkowy napis na pomniku informuje, że w mogile spoczywa żołnierz polski Anatol Czyleko, który poległ 04.09 1939 roku. - JÓZEF PIŁSUDSKI 1867- 1935 – przywódca państwa, polityk. Pomnik Marszałka usytuowany jest w centrum Lubochni. Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw patriotycznych uczniów naszej szkoły poprzez oddanie szacunku dla symboli narodowych oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy Lubochnia.