Nazwa zadania: Zorganizowanie wyprawy szlakiem wybranej formacji wojskowej związanej z regionem.

Szkoła: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni

Opis zadania:

"Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny." Tymi słowami 6 sierpnia 1914r. przemówił do żołnierzy I Kompanii Kadrowej Józef Piłsudski. Kompania opuściła krakowskie Oleandry, kierując się ku granicy z Królestwem Polskim w celu wywołania powstania przeciw carowi Mikołajowi II. Jej wymarsz poprzedziło siedmiu ułanów pod dowództwem porucznika Władysława Beliny – Prażmowskiego. Był to pierwszy oddział kawalerii legionowej.

Historia Legionów – przyczyna powstania, szlak bojowy i żołnierze z nimi związani są powszechnie znani. Jednak w okresie zaborów Polacy „wybijali się na niepodległość” podczas powstania listopadowego czy styczniowego. Wcześniej w trakcie insurekcji kościuszkowskiej, a później podczas powstania wielkopolskiego czy powstań śląskich.

Szlaków bojowych było wiele, ale o niewielu wiemy i pamiętamy. O formacjach wojskowych pewnie jeszcze mniej. Sprawdźcie, czy w Waszym regionie znajduje się taki szlak i jakich formacji żołnierze na nim walczyli. Zorganizujcie wyprawę wybranym szlakiem, odpowiednio ją dokumentując.

Może ta wędrówka stanie się inspiracją do opracowania nowego szlaku?

Opis realizacji:

Uczniowie naszej szkoły szczególnie dbają o miejsca pamięci narodowej związane z patronem szkoły tj. powstańcami styczniowymi z 1863r. Porządkują miejsca pamięci, dbają o porządek, pełnią honorowe warty, zapalają znicze i dekorują groby wiązankami. Zimą podczas dni otwartych organizowanych w naszej szkole, biorą udział w pieszych rajdach zimowych "Szlakiem powstańców styczniowych". Latem organizowane są biegi, w tym roku pod hasłem " Dla Niepodległej".

Załączniki

Lp. Nazwa Typ
1. BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ link
2. download(1).zip application/x-zip-compressed
3. download(2).zip application/x-zip-compressed
4. 2016-2017 496.jpeg image/jpeg
5. 2016-2017 534.jpg image/jpeg
6. 2016-2017 493.jpeg image/jpeg
7. 2016-2017 494.jpeg image/jpeg