Zadania innych szkół

Zarejestrowanych szkół: 189.
Zrealizowanych zadań: 1557.

Szkoła Miejscowość kategoria Nazwa Data wykonania
Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym Gałków Duży Szlak Współtwórców Niepodległości Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi. 2019-01-09
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie Tyczyn Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej "Święto państwowe nie musi być nudne" - zainicjowanie obchodów świąt państwowych. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie Tyczyn Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej Przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego związanego z 11 XI lub 3 V prezentowanego szerszej niż szkoła publiczności. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi Czeladź Szlak Żołnierzy Niepodległości Otoczenie opieką miejsca pamięci. 2019-01-06
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie Tuliłów Szlak Współtwórców Niepodległości Selfie z bohaterem – stworzenie galerii pomników bohaterów. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu Toruń Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej Udział w obchodach świąt państwowych (03 V, 15 VIII lub 11 XI). 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu Toruń Szlak Współtwórców Niepodległości Selfie z bohaterem – stworzenie galerii pomników bohaterów. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 6 Gdynia Szlak Żołnierzy Niepodległości Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie Kraków Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej Zorganizowanie śpiewanek patriotycznych z okazji wybranego święta (3 V lub 11 XI) 2019-01-06
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Warszawie Warszawa Szlak Współtwórców Niepodległości Udział w konkursach organizowanych przez instytucje, np. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury i inne. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie Kraków Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej "Narodowe" czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie Kraków Szlak Współtwórców Niepodległości Udział w konkursach organizowanych przez instytucje, np. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury i inne. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie Kraków Szlak Współtwórców Niepodległości Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku. 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie Kraków Szlak Pierwszych Dni Wolności Historia mojej rodziny w czasie odzyskiwania niepodległości – utrwalenie relacji świadków (bezpośrednich lub pośrednich). 2019-01-06
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie Kraków Szlak Dróg do Niepodległości Historia jednego zdjęcia - przygotowanie elementów albumu z okresu walki o wolną Polskę. 2019-01-06