Zadania innych szkół

Zarejestrowanych szkół: 399.
Zrealizowanych zadań: 178.

Szkoła Miejscowość kategoria Nazwa Data wykonania
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego Olsztyn Szlak Żołnierzy Niepodległości Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci. 2018-12-16
Zespół Szkolno Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie Raciszyn Szlak Współtwórców Niepodległości Zorganizowanie happeningu lub przedstawienia teatralnego związanego z wybranym bohaterem. 2018-12-16
Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku Węgiersk Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej "Narodowe" czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości. 2018-12-16
Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku Węgiersk Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej Przygotowanie spektaklu słowno – muzycznego związanego z 11 XI lub 3 V prezentowanego szerszej niż szkoła publiczności. 2018-12-16
Zespół Szkolno Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie Raciszyn Szlak Współtwórców Niepodległości Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku. 2018-12-15
Zespół Szkolno Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie Raciszyn Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej Zorganizowanie śpiewanek patriotycznych z okazji wybranego święta (3 V lub 11 XI) 2018-12-15
Zespół Szkolno Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie Raciszyn Szlak Żołnierzy Niepodległości Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę. 2018-12-15
Zespół Szkolno Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie Raciszyn Szlak Pierwszych Dni Wolności Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego. 2018-12-15
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie Braniewo Szlak Współtwórców Niepodległości Zorganizowanie happeningu lub przedstawienia teatralnego związanego z wybranym bohaterem. 2018-12-15
Zespół Szkolno Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciszynie Raciszyn Szlak Dróg do Niepodległości Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości (np. Sulejówka, Krakowa, miejsc związanymi z powstaniami: wielkopolskim, śląskimi). 2018-12-15
Szkoła Podstawowa nr 1 Stary Sącz Szlak Współtwórców Niepodległości Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku. 2018-12-15
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Działdowie Działdowo Szlak Współtwórców Niepodległości Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku. 2018-12-15
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Działdowie Działdowo Szlak Pierwszych Dni Wolności Kartka z kalendarza – moja miejscowość 100 lat temu – przygotowanie, według ustalonego formatu, elementów kalendarza. 2018-12-15
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego Rogoźnica Szlak Żołnierzy Niepodległości Stworzenie galerii zdjęć związanych z miejscami pamięci. 2018-12-15
Przedszkole nr 42 Kraków Szlak Współtwórców Niepodległości Selfie z bohaterem – stworzenie galerii pomników bohaterów. 2018-12-15